Název: Study of failure mode, effect and Criticality Analysis
Autoři: Chang, Paul
He, Yi-Lin
Citace zdrojového dokumentu: 2016 International Conference on Applied Electronics: Pilsen, 6th – 7th September 2016, Czech Republic, p.93-96.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35196
ISBN: 978–80–261–0601–2 (Print)
978–80–261–0602–9 (Online)
ISSN: 1803–7232 (Print)
1805–9597 (Online)
Klíčová slova: reliabilita;výroba;indexy;inženýrství údržby;průmyslová odvětví;vojenské standardy;celkové řízení kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: reliability;manufacture;indexes;maintenance engineering;industries;military standards;total quality management
Abstrakt v dalším jazyce: As machining tool systems become increasingly more complicated, the improvement of system scale and functions, increases the probability of system failure. To avoid human injuries caused by system failure, improve system reliability, and enhance the management of system failure and risk control, reliability analysis technology, called FMECA, has been applied many industries since the 1950s. This paper, first, introduces a brief history of FMECA and the current international standard. Second, the core concept and implementation procedure of FMECA will be presented. Finally, the advantages and disadvantages of FMECA and conclusions are provided.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Applied Electronics 2016
Applied Electronics 2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chang.pdfPlný text207,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.