Title: Meze poznání a pátrání po dalších vesmírech
Other Titles: The Limits of our Knowledge and The Search for Other Universes
Authors: Sloup, Ondřej
Advisor: Havlík, Vladimír
Referee: Vondrášek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3520
Keywords: kosmologie;multivesmír;Alexandr Vilenkin;multiverzum;epistemologie;filosofie vědy;vesmír;metakosmologie
Keywords in different language: cosmology;multiverse;Alexandr Vilenkin;epistemology;philosophy of science;universe;metacosmology
Abstract: Diplomová práce pojednává o problému vzniku našeho prostoročasu a filozofických důsledcích, které z takového bádání vyplývají. Soustředil jsem se na multivesmírnou představu Alexandra Vilenkina, kterou detailně rozebírá především v knize Mnoho světů v jednom: pátrání po dalších vesmírech. Tvrdí zde, že náš svět není tím jediným existujícím, ale naopak je součástí mnohem většího celku, který nazývá multivesmírem.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of the creation of our spacetime and the philosophical questions that result from it. I focus on Alexander Vilenkin´s theory of multiverse, especially on his book Many worlds in one: The search of other universes. He claims that our spacetime isn´t the only one but it is the part of larger space which is called multiverse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sloup Ondrej.pdfPlný text práce976,05 kBAdobe PDFView/Open
Sloup Ondrej_Havlik Vladimir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Sloup Ondrej_Vondrasek Martin.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Sloup_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce421,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.