Název: Meze poznání a pátrání po dalších vesmírech
Další názvy: The Limits of our Knowledge and The Search for Other Universes
Autoři: Sloup, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Havlík, Vladimír
Oponent: Vondrášek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3520
Klíčová slova: kosmologie;multivesmír;Alexandr Vilenkin;multiverzum;epistemologie;filosofie vědy;vesmír;metakosmologie
Klíčová slova v dalším jazyce: cosmology;multiverse;Alexandr Vilenkin;epistemology;philosophy of science;universe;metacosmology
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problému vzniku našeho prostoročasu a filozofických důsledcích, které z takového bádání vyplývají. Soustředil jsem se na multivesmírnou představu Alexandra Vilenkina, kterou detailně rozebírá především v knize Mnoho světů v jednom: pátrání po dalších vesmírech. Tvrdí zde, že náš svět není tím jediným existujícím, ale naopak je součástí mnohem většího celku, který nazývá multivesmírem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the problem of the creation of our spacetime and the philosophical questions that result from it. I focus on Alexander Vilenkin´s theory of multiverse, especially on his book Many worlds in one: The search of other universes. He claims that our spacetime isn´t the only one but it is the part of larger space which is called multiverse.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sloup Ondrej.pdfPlný text práce976,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloup Ondrej_Havlik Vladimir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Sloup Ondrej_Vondrasek Martin.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Sloup_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce421,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.