Název: Konopný svět - etické a lékařské východisko
Další názvy: Hempen world - ethical and medical resource
Autoři: Mackalová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Janko, Jan
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3527
Klíčová slova: konopí;kanabinol;kanabidiol;endokanabidiol;etika;farmakologie;legislativa;historie;konopné využití;drogy;výzkum v Izraeli
Klíčová slova v dalším jazyce: hemp;cannabinol;cannabidiol;endocannabidiol;ethics;pharmacology;law;history;uses of hemp;drugs;research in Izrael
Abstrakt: Tato teoretická práce se zabývá vztahem mezi konopí a zákonem. Věnuje se třem hlavním druhům konopí a to sativa L., indica L. a ruderalis. Zkoumá etickou stránku konopného využití v moderní euroatlantické společnosti. Popisuje hlavní látky, které jsou v konopí obsažené i jejich účinek na lidské tělo. Věnuje se historickému i současnému užití konopí. Tato práce se také zabývá mýtickými a faktickými otázkami, které jsou s konopím spojeny, například teorie vstupní drogy, vztah ke schizofrenii nebo řízení pod vlivem konopné látky. Popisuje nemoci, na které je účinná a jakým způsobem pomáhá. Věnuje se výzkumu prováděnému v Izraeli jako vzoru pro ostatní státy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the world of cannabis, which forms itself for at least six thousand years. Cannabis is divided into three well-known types: Cannabis indica L., Cannabis sativa L. and Cannabis ruderalis. Historical part of this thesis focuses on the ways cannabis has been processed and for what it was used from prehistory to the present. This thesis also shows how Cannabis is placed in Czech legislation and how it is classified among drugs. There are also shown myths about cannabis ? the gateway drug theory, amotivational syndrome, emergence of schizophrenia etc. and this thesis deals with them. The greatest emphasis was placed on the ethical problem associated with the suffering patients. Cannabis treatment helps them greatly but on the other there are laws that prohibit the drug completely.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Katerina Mackalova Konopny svet Eticke a lekarske vychodisko.pdfPlný text práce817,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mackalova Katerina_Janko Jan.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Mackalova Katerina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Mackalova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce373,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.