Název: Marketingová analýza firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o.
Další názvy: Marketing Analysis of the Company STAMAT Plzeň Ltd.
Autoři: Pivoňková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3539
Klíčová slova: marketing;marketingová strategie;internetový marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing analysis;internet marketing
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na marketingovou analýzu firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o zpracovávanou z důvodu dlouhodobé absence jejího marketingového řízení. V práci jsou nejdříve uvedeny teoretické základy pro formulování marketingové strategie následované základními informacemi o společnosti. Cílem práce je na základě vybraných analýz podniku vybrat optimální marketingovou strategii. Toho je dosaženo vypracováním finanční analýzy, analýzy mikroprostředí, makroprostředí a hodnocením internetového konkurenčního prostředí a marketingového mixu. Výsledky veškerého zkoumání jsou použity pro výběr vhodné strategie pomocí metod vycházejících ze SWOT analýzy. V závěru práce jsou navržena vhodná opatření vedoucí k dosažení této strategie.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted diploma thesis focuses on the marketing anylysis of the company STAMAT Plzeň ltd. The reason of working up this thesis is long-lasting absence of marketing management. Initially, theoretical basis for forming the marketing strategy is given, followed by basic informations concerning the company. The aim of the work is to choose the optimal marketing strategy on the grounds of selected analyses, by working of financial analysis, macroanalysis, analysis of micro-environment, by evaluating of internet competitive environment and marketing mix. The outcomes of all research are used for the choice of suitable strategy by the methods flowing from SWOT analysis. In the end of the work, there were given several recommendations leading to achieve the strategy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Pivonkova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pivonkova pv.pdfPosudek vedoucího práce579,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pivonkova po.pdfPosudek oponenta práce608,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pivonkova.PDFPrůběh obhajoby práce113,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3539

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.