Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKobes, Tomáš
dc.date.accessioned2019-10-14T10:00:09Z-
dc.date.available2019-10-14T10:00:09Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKOBES, T. O sociologické imaginaci. Sociální studia, 2019, roč. 16, č. 1, s. 147-162. ISSN: 1214-813X.en
dc.identifier.issn1214-813X
dc.identifier.uri2-s2.0-85072776184
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35390
dc.description.abstractEsej se zaměřuje na problematičnost sociologické imaginace Charlesa Wrighta Millse a její relevance pro současnou sociální vědu. Millsův koncept sociologické imaginace obsahuje několik závažných problémů utvářených na nereflektovaném generálním předsudku činícím rozdíl mezi strukturou a subjektem, který ze sociologie vytváří jistý druh sociální metafyziky. V důsledku toho je sociální kontext pojímán jako neproblematická oblast pro racionalizaci aktérského jednání a myšlení a sociologická imaginace sociologovi propůjčuje absolutní kritickou pozici, která ho paradoxně ve jménu spravedlnosti a svobody staví proti člověku.cs
dc.format16 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherMasaryk Universityen
dc.relation.ispartofseriesSociální studiacs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Masaryk universityen
dc.subjectsociologická imaginacecs
dc.subjectMillscs
dc.subjectsociální metafyzikacs
dc.subjectsociální kritikacs
dc.titleO sociologické imaginacics
dc.title.alternativeOn the Sociological Imaginationen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article discusses the controversy of the sociological imagination as it was developed by Charles Wright Mills and its relevance for the current epistemology of social science. His notion of the sociological imagination has several problems due to the unreflected general prejudice distinguishing between structure and subjectivity, which creates from sociology a kind of social metaphysics. As a result, social context is conceptualised as an unproblematic domain used for the rationalisation of an actor’s behaviour and knowledge, and the sociological imagination gives the sociologist an absolute critical position which situates him paradoxically in the name of justice and freedom against humanity.en
dc.subject.translatedsociological imaginationen
dc.subject.translatedMillsen
dc.subject.translatedsocial metaphysicsen
dc.subject.translatedsocial criticismen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926520
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kobes 2019_O sociologické imaginaci.pdf287,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD