Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJežek, Jiřícs
dc.contributor.authorZemanová, Jiřinacs
dc.contributor.refereeVallišová, Luciecs
dc.date.accepted2012-01-16cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:54:53Z-
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:54:53Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2011-12-08cs
dc.identifier46110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3543-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na malá města, která splňovala limitní meze od 5 000 - 20 000 obyvatel v období 1869 - 2001. První a druhá část práce je věnována obecnému pojednání o jednotlivých sledovaných obdobích a definicím základních pojmů a jejich vývoji. Třetí část práce je zaměřena na rozbor vlivu pracovních příležitostí nejen v celé České republice, ale i na vývoj obyvatelstva v malých městech. Z hodnocení vyplývá, že pracovní příležitosti v malých městech kopírovaly národní hospodářství českých zemí. Čtvrtá část pak cílí na konkrétní malá města a vývoj obyvatelstva těchto měst ve sledovaném období. Z hodnocení výběru malých měst bylo nejhůře osidlováno město Šluknov a nejlépe město Benešov, které nevykazovalo žádnou zápornou ztrátu počtu obyvatel. Zbylá část práce je zaměřena na konkrétní ukazatele vývoje obyvatelstva malých měst. Z hodnocení vyplývá, že ve všech letech vždy bylo více žen než mužů.cs
dc.format94 s., 173 514cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectměstocs
dc.subjectmalé městocs
dc.subjecturbanizacecs
dc.subjectobyvatelstvocs
dc.subjectvývojcs
dc.titleVývoj struktury obyvatelstva malých měst v České republice v letech 1869 - 2001cs
dc.title.alternativeDevelopments in the population structure of small towns in the Czech Republic between 1869 - 2001en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on small towns, which met the limit from 5 000 - 20 000 inhabitants in the period 1869 - 2001. The first and second part are devoted to general discussion of the individual reporting periods and definitions of basic concepts and their evolution. The third part is focused on analyzing the impact of job opportunities not only in the Czech Republic, but also the developments in the population in small towns. The assessment shows that the employment opportunities in small towns followed the national economy of the Czech lands. The fourth section then targets the specific development of small towns and the population of these cities in the period. Between the evaluated selected small towns appears to be the worst Šluknov while the best is Benešov, which shows no loss of population. The remaining part is focused on specific indicators of population development of small towns. The assessment shows that in all the years has always been more women than men.en
dc.title.otherNeuvedenocs
dc.subject.translatedcityen
dc.subject.translatedsmall townen
dc.subject.translatedurbanizationen
dc.subject.translatedpopulationen
dc.subject.translateddevelopmenten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace_Zemanova.pdfPlný text práce42,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce942,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Zemanova.PDFPosudek oponenta práce427,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Zemanova.PDFPrůběh obhajoby práce414,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.