Název: Modifikace penzijních systémů
Další názvy: Modifications of pension systems
Autoři: Bryš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3552
Klíčová slova: penzijní reforma;PAYG;FF;NDC;Inovativní přístup;rovný důchod
Klíčová slova v dalším jazyce: pension reform;PAYG;FF;NDC;Innovative approach;flat-rate pension
Abstrakt: První část popisuje základní modely sociálního zabezpečení. Ve druhé části textu je analyzována problematika průběžného důchodového systému PAYG. Třetí část pojednává o modelu Fully Funded. Čtvrtá část je zaměřena na model osobních virtuálních účtů NDC. Předmětem zkoumání v další části textu je model doplňkových důchodových systémů. Šestá kapitola porovnává výnosnost průběžného a kapitálového systému. V sedmé části textu je představen alternativní návrh důchodového systému, Inovativní přístup. Osmá kapitola prezentuje možnost zavedení rovného důchodu. Poslední část diplomové práce analyzuje realizované reformy penzijního systému v Chile, Švédsku a ve Slovenské republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The first section describes the basic models of social security. In the second part of the text the issue of ongoing PAYG pension system is analyzed. The third section discusses the Fully Funded model. The fourth section focuses on the model of virtual personal accounts, the NDC model. The subject of investigation in the next section is a supplementary pension scheme. The sixth chapter compares the profitability of ongoing and capital system. In the seventh part of the text an alternative design of the pension system, Innovative approach is presented. The eighth chapter presents the possibility of flat-rate pension. The last part of the thesis analyzes the reforms of pension systems implemented in Chile, Sweden, and Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal BRYS-DP-2012.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Brys.PDFPosudek vedoucího práce442,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Brys.PDFPosudek oponenta práce497,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Brys.PDFPrůběh obhajoby práce438,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.