Název: Technicko-ekonomická analýza a zhodnocení efektivnosti vybrané investice
Další názvy: Investment analysis and valuation of return on investment
Autoři: Dolejšová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Kůst, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3555
Klíčová slova: technicko-ekonomická analýza;efektivnost investic;cash flow;čistá současná hodnota;doba návratnosti;vnitřní výnosové procento
Klíčová slova v dalším jazyce: technical and economic analysis;efficiency investments;cash flow;net present value;pay back period;internal rate of return
Abstrakt: Tématem diplomové práce je "Technicko-ekonomická analýza a zhodnocení efektivnosti vybrané investice". V práci je hodnocen konkrétní investiční projekt společnosti Europap, spol. s.r.o., se kterou bylo spolupracováno při tvorbě diplomové práce. Využity byly metody analýzy efektivnosti dané investice a její zhodnocení. Na základě konkrétních dat z let 2007-2011 byly vytvořeny tři scénáře budoucího vývoje již realizovaného investičního projektu. S ohledem na změny po roce 2008 v důsledku ekonomické krize se původně očekávané výsledky ukázaly jako nedosažitelné. S využitím parametrů zvolených ve spolupráci s managementem společnosti byla provedena analýza budoucího vývoje včetně citlivostní analýzy a analýzy rizik. Při posuzování efektivnosti vybrané investice byly použity zejména metody výpočtu čisté současné hodnoty, doby návratnosti a cash-flow.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is "Analysis and Evaluation of an Investment". The subject is a specific investment project of Europap Ltd., a company that the author collaborated with during this paper?s inception. Efficiency of the Investment was analyzed and evaluated. Due to worldwide economic downturn after 2008, the originally projected results became unattainable. Three possible future scenarios, derived from an actual fiscal data of 2007-2011, were developed for this, an already implemented, Investment Project. Within the criteria established jointly with the management of the Company, possible future outcomes were re-assessed. Sensitivity, as well as Risk Analyses were also utilized. In particular, the methods of calculating Net Present Value, Internal Rate of Return and Cash Flow were employed to evaluate the Marginal Efficiency of this Investment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Eva Dolejsova (K09N0023P).pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova pv.pdfPosudek vedoucího práce668,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova po.pdfPosudek oponenta práce544,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova.PDFPrůběh obhajoby práce102,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3555

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.