Název: Audit zásob ve vybraném podniku
Další názvy: Audit of inventories in selected company
Autoři: Kašparová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3565
Klíčová slova: finanční audit;externí audit;zásoby;testy spolehlivosti;testy věcné správnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: audit of financial statements;external audit;inventories;tests of control;substantive tests
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku finančního auditu v oblasti zásob. Po obecném úvodu do problematiky auditu pojednává o předběžných auditorských procedurách a jejich praktických aplikacích ve vybraném podniku. Zvláště pak se zaměřuje na poznání zvolených podnikových účetních metod právě v oblasti zásob či plánování hladiny významnosti. Další část práce se již věnuje pouze auditu zásob. Jsou zde shrnuty tyto cílené auditorské procedury, kam lze řadit poznání kontrolního prostředí, kontrolní testy zásob a detailní a analytické testy věcné správnosti. Teoretické podklady jsou doplněny praktickou částí, ve které jsou procedury auditu zásob zpracovány a vyhodnoceny na příkladě v podniku Bekaert Textiles CZ s.r.o. Závěr práce pojednává o závěrečných auditorských postupech a zjištěných výsledcích auditu účetní závěrky pro rok 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the problem of auditing of inventories. A general introduction into theory of audit is followed by preparative planning procedures and their practical applications in the selected company - Bekaert Textiles CZ s.r.o. This part covers topics such as understanding of accounting methods used by the company in the area of inventories or determination of materiality. An essential part of the work is exclusively dedicated to the topic of inventories. It clarifies auditors´ procedures like understanding of internal control system, tests of control, substantive tests of details and analytical procedures. The theory is supplemented with practical applications realised in the company where the procedures were implemented and analysed. The conclusion of the work contains a final audit process and summarizes results of the audit of financial statements of the company Bekaert Textiles CZ s.r.o.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova pv.pdfPosudek vedoucího práce616,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova po.pdfPosudek oponenta práce629,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova.PDFPrůběh obhajoby práce101,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.