Název: Analýza vybraného podniku z hlediska možnosti úvěrování
Další názvy: Credit assessment of the selected enterprise
Autoři: Kotvová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Potměšil, Jaroslav
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3566
Klíčová slova: bonita;úvěruschopnost;finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: solvency;creditworthiness;financial analysis;ratios
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hodnocením bonity podnikatelských subjektů za účelem možnosti úvěrování. Prakticky je analýza prováděna na příkladu společnosti PROBO BUS a.s. působící v oblasti veřejné autobusové dopravy na území Středočeského kraje. Podnik má ambice svou činnost rozšířit do dalších regionů. Diplomové práce ověřuje úvěruschopnost tohoto podniku a zároveň poskytuje metodiku, jak obecně postupovat při hodnocení bonity. Největší důraz se klade na finanční analýzu, kde jsou podrobně rozebrány finanční výkazy a je provedena analýza poměrových ukazatelů, kterou doplňují výsledky souhrnných bonitních modelů. Společnost PROBO BUS a.s. je v diplomové práci porovnávána se skupinou podniků s obdobnou činností. Statistické charakteristiky skupiny byly zpracovány na základě dat z databáze Albertina. Výsledkem diplomové práce je celkové zhodnocení finančního zdraví podniku a doporučení k úvěrování.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the solvency of businesses for the purpose of lending options. The analysis is practically performed on the exemplary company named PROBO BUS a.s. which is working in the field of public bus services in the Central Bohemia region. The company has ambitions to expand its activities to other regions. Thesis verifies creditworthiness of the company and also provides a methodology on how to proceed with credit rating in general. The main focus is on financial analysis, which deals with the financial statements and ratios analysis in detail, supplemented by the results of comprehensive models of solvency. The PROBO BUS is compared with a group of companies with similar business activities. Statistical characteristics of the group are based on data from the Albertinadatabase. The result of the thesis is the overall evaluation of financial health and credit recommendations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kotvova_Katerina.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotvova pv.pdfPosudek vedoucího práce697,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotvova po.pdfPosudek oponenta práce530,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotvova.PDFPrůběh obhajoby práce116,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.