Title: Analýza vybraného podniku z hlediska možnosti úvěrování
Other Titles: Credit assessment of the selected enterprise
Authors: Kotvová, Kateřina
Advisor: Potměšil, Jaroslav
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3566
Keywords: bonita;úvěruschopnost;finanční analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: solvency;creditworthiness;financial analysis;ratios
Abstract: Diplomová práce se zabývá hodnocením bonity podnikatelských subjektů za účelem možnosti úvěrování. Prakticky je analýza prováděna na příkladu společnosti PROBO BUS a.s. působící v oblasti veřejné autobusové dopravy na území Středočeského kraje. Podnik má ambice svou činnost rozšířit do dalších regionů. Diplomové práce ověřuje úvěruschopnost tohoto podniku a zároveň poskytuje metodiku, jak obecně postupovat při hodnocení bonity. Největší důraz se klade na finanční analýzu, kde jsou podrobně rozebrány finanční výkazy a je provedena analýza poměrových ukazatelů, kterou doplňují výsledky souhrnných bonitních modelů. Společnost PROBO BUS a.s. je v diplomové práci porovnávána se skupinou podniků s obdobnou činností. Statistické charakteristiky skupiny byly zpracovány na základě dat z databáze Albertina. Výsledkem diplomové práce je celkové zhodnocení finančního zdraví podniku a doporučení k úvěrování.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the solvency of businesses for the purpose of lending options. The analysis is practically performed on the exemplary company named PROBO BUS a.s. which is working in the field of public bus services in the Central Bohemia region. The company has ambitions to expand its activities to other regions. Thesis verifies creditworthiness of the company and also provides a methodology on how to proceed with credit rating in general. The main focus is on financial analysis, which deals with the financial statements and ratios analysis in detail, supplemented by the results of comprehensive models of solvency. The PROBO BUS is compared with a group of companies with similar business activities. Statistical characteristics of the group are based on data from the Albertinadatabase. The result of the thesis is the overall evaluation of financial health and credit recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kotvova_Katerina.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Kotvova pv.pdfPosudek vedoucího práce697,75 kBAdobe PDFView/Open
Kotvova po.pdfPosudek oponenta práce530,2 kBAdobe PDFView/Open
Kotvova.PDFPrůběh obhajoby práce116,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.