Title: Projektově orientovaná výuka v Industry 4.0 - chytrá domácnost
Authors: Koblasa, František
Votrubec, Radek
Lelek, Ladislav
Koudelka, Jiří
Citation: Průmyslové inženýrství 2019: Mezinárodní studentská vědecká konference: 3.-4. září 2019, Darová, s. 82-93.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35715
ISBN: 978-80-261-0894-8
Keywords: Průmysl 4.0;rozvoj výuky;chytrá domácnost
Keywords in different language: Industry 4.0;teaching development;smart household
Abstract: Rozvoj informačních technologií, který vyúsťuje v holistickém pojmu Průmysl 4.0, zvedá požadavky na absolventy, a tím i na instituce poskytující vzdělání. Pouhá inovace kurikula zaváděním nového obsahu učiva bývá nedostačující, a proto mimo rozvíjení technického zázemí a zvyšování kompetencí pedagogů směrem k novým technickým poznáním je vhodná i změna výukového systému. Tento příspěvek se zaměřuje na rozvoj výuky v oblasti chytrých domácností pomocí projektově orientované výuky. Představuje realizaci dvou pilotních studentských projektů, které neobsahovali specifické zadání. V závěru výsledku jsou diskutovány rozdílné přístupy a výsledky řešení spolu s efektivností projektově/problémově orientované výuky.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2019
Průmyslové inženýrství 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koblasa.pdfPlný text1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.