Název: Vliv rakouské anexe Krakova v roce 1846 na vývoj italského národního hnutí
Autoři: Šedivý, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2018, roč. 4, č. 2.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35750
ISSN: 2336-7547
Klíčová slova: Krakov;Rakousko;Itálie;Evropa;anexe;národní hnutí;nacionalismus;1846;Vídeňský kongres
Klíčová slova v dalším jazyce: Cracow;Austria;Italy;Europe;annexation;national movement;nationalism;1846;the Congress of Vienna
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with the interaction between the functioning of the European states system and the development of European society in the 19th century, a process that has scarcely been analysed by historians and political scientists until now. Using the example of Austria’s annexation of the Free City of Cracow in November 1846, it is possible to prove that abuse of power and the violation of international law could give rise to fear in distant Italy and motivate the population to consider the establishment of a united nation state. This state had to provide them with a greater degree of security in a world that was, in their opinion, becoming increasingly dominated by the rule of force.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHV)
Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ŠEDIVÝ.pdfPlný text324,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.