Název: Porovnání účetní závěrky dle právních předpisů ČR s účetní závěrkou dle IAS/IFRS
Další názvy: Comparison of financial statements prepared in accordance with Czech legal standards and financial statements in accordance with IAS/IFRS
Autoři: Palečková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3580
Klíčová slova: účetní závěrka;IAS/IFRS;rozvaha;prvotní implementace IAS/IFRS;finanční účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: financial statements;IAS/IFRS;balance sheet;prime implementation of IAS/IFRS;financial accounting
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozdíly mezi účetní závěrkou sestavenou dle ČPN a dle IAS/IFRS. Jsou zde popsány hlavní odlišnosti mezi těmito systémy a v praktické části práce je názorně ukázaná prvotní implementace standardů IAS/IFRS ve zvolené společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented thesis is focused on the comparison of financial statements prepared under Czech legal standards principals with financial statements in accordance with IAS/IFRS. In the first part of the thesis there are the theoretical issues described and the main differences between these two accounting systems have been highlighted. In the second part of this diploma thesis there is shown the practical procedure of the implementation of IAS/IFRS in chosen company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Porovnani_UZ_CPN_a_IASIRS_Paleckova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova pv.pdfPosudek vedoucího práce593,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova po.pdfPosudek oponenta práce611,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paleckova.PDFPrůběh obhajoby práce147,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.