Title: Evaluation of Croatian Word Embeddings
Other Titles: Vyhodnocení slovních vektorů v chorvatštině
Authors: Svoboda, Lukáš
Beliga, Slobodan
Citation: TOMICZEK, P. Duffing Equation with Nonlinearities Between Eigenvalues. In: Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems. Cham: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2019. s. 199-209. ISBN 978-3-030-26986-9, ISSN 2194-1009.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35831
ISBN: 978-3-030-26986-9
Keywords: korpus;chorvatština;slovní analogie;word2vec;fastText;slovní vektory;text
Keywords in different language: corpus;Crotatian;word analogy;word2vec;fastText;word embeddings, text
Abstract: Chorvatština je malý jazyk a patří mezi tzv. flektivní slovanské jazyky. V současné době se výzkum zaměřuje převážně na angličtinu. Vytvořili jsme proto korpus slovních analogií, který byl postaven na základě originálního korpusu pro angličtinu, jež je součástí systému Word2Vec. Navíc jsme přidali třídy specifické pouze pro slovanské jazyky. Dále jsme vytvořili chorvatské korpusy WordSim353 a RG65 pro základní vyhodnocení slovních podobností. Porovnávali jsme vytvořené datové sady se dvěma populárními modely pro slovní reprezentaci založenými na nástroji Word2Vec a fastText. Modely byly natrénovány na textovém korpusu o velikosti 1.37 miliardy slov a testovány na novém robustním korpusu slovních analogií v chorvatském jazyce. Výsledky ukazují, že modely jsou schopny vytvořit vektory se smysluplným zastoupením slov. Tento výzkum ukázal, že volné slovní pořadí a vyšší morfologická složitost chorvatského jazyka ovlivňují kvalitu výsledných slovních vektorů.
Abstract in different language: In this article, we investigate the periodic nonlinear second order ordinary differential equation with damping u''(x) + r (x) u'(x) + g(x, u(x)) = f (x) , x ∈ [0, 2π] , u(0) = u(2π) , u'(0) = u'(2π) , where g is a L1-Caratheodory function, r ∈ C([0, 2π]), r ', f ∈ L1(0, 2π). We obtain a solution to this problem if a quotient g(x,s)/s lies between 0, 1/4+ ˜r (x) and 1/4 + ˜r (x), 1 + ˜r (x) or in interval (n^2 + ˜r (x), (n + 1)^2 + ˜r (x)), n ∈ N, where ˜ r (x) =r (x)/4+ r (x)'/2 . We use variational method and suppose that for functions u = u(x, a) satisfying lima→±∞ u(x, a) = ±∞ the function F(s) = \int_0^2π \int_0^s [−r'(x)u(x, a) + g(x,u(x, a)) − f (x) ] da dx has a critical point.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svoboda 1111.pdf158,9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD