Title: A resource-preserving self-regulating Uncoupled MAC algorithm to be applied in incident detection
Other Titles: Samoregulační zdrojově úsporný nepropojený algoritmus MAC pro aplikaci v detekci nežádoucích událostí
Authors: Heigl, Michael
Dörr, Laurin
Tiefnig, Nicolas
Fiala, Dalibor
Schramm, Martin
Citation: CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., ŠÁLKOVÁ, T., KUNA, M. Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy, 2019, roč. 71, č. 2, s. 267-308. ISSN 0323-1267.
Issue Date: 2019
Publisher: Academy Sciences CR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35838
ISSN: 0167-4048
Keywords: síťová bezpečnost;adaptivní detekce vniknutí;autentikace zpráv;samoregulace;zachování zdrojů
Keywords in different language: network security;adaptive intrusion detection;message authentication;self-regulation;resource conservation
Abstract: Konektivita vestavěných systémů vzrůstá a je doprovázena novými technologiemi jako jsou internet věcí / všeho (IoT/E), propojená auta, chytrá města, průmysl 4.0, 5G nebo všechno definované softwarem. Bez ohledu na přínosy těchto trendů se neustálé propojování neobejde bez zvýšení možností hackerských útoků. Identifikace útoků nebo podezřelého chování systémy pro detekci vniknutí (IDS) se prokázala být napomáhajícím a povinným mechanismem, odhlédneme-li od ochrany kryptografickými schématy v holistickém bezpečnostním ekosystému. V systémech, kde jsou zdroje ceněným zbožím a jsou v příkrém rozporu se stále vzrůstajícím množstvím síťového provozu, se stalo vzorkování užitečným nástrojem k detekci škodlivých aktivit ve zpracovatelném množství dat. V této práci představujeme algoritmus Nepropojený MAC, který zabezpečuje síťovou komunikaci kryptografickým schématem kódy autentikace zpráv (MAC), ale také jako vedlejší efekt poskytuje funkcionalitu IDS tak, že vyvolává poplach na základě porušení hodnot Nepropojeného MACu. Díky novému samoregulačnímu rozšíření algoritmus adaptuje svoje vzorkovací parametry na základě zjištění škodlivých aktivit. Evaluace ve virtuálním prostředí jasně ukazuje, že schopnost detekce se za běhu zvyšuje pro různé scénáře útoku. Ty zahrnují dokonce i situace, kdy se inteligentní útočníci snaží využít slabá místa vzorkování.
Abstract in different language: Clay weights rank among frequently neglected artefacts commonly found at prehistoric settlements. However, their detailed analysis could in fact contribute to the resolution of numerous important questions, including the production technology of pottery and textiles, the handling of waste, depositional and post-depositional processes and others. An assemblage of weights that allows such questions to be raised comes from the Late Bronze Age settlement investigated in south Bohemian Březnice in 2005–2009. Two mass finds of several dozen weights found in two specific trench-like features were subjected to a detailed archaeological and archaeobotanical analysis. These analyses make it possible to study the role and purpose of these artefacts in societies at the time and to ask questions concerning how and why their mass deposition was made in the aforementioned trenches.
Rights: Plný text není přístupný.
© Academy Sciences CR
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Heigl(2019b).pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD