Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMalina, Ondřej
dc.contributor.authorMusil, Jan
dc.contributor.authorNetolický, Petr
dc.date.accessioned2019-11-11T11:00:22Z-
dc.date.available2019-11-11T11:00:22Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKUČERA, L., PEŠKA, J., FOJTÍK, P., BARTÁK, P., KUČEROVÁ, P., PAVELKA, J., KOMÁRKOVÁ, V., BENEŠ, J., POLCEROVÁ, L., KRÁLÍK, M., BEDNÁŘ, P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč. 11, č. 8, s. 4221-4227. ISSN 1866-9557.en
dc.identifier.issn0231-5823
dc.identifier.uri2-s2.0-85061707642
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35859
dc.description.abstractzápadním cípu okresu Chrudim (dříve historická součást Čáslavska) v okolí města Ronova nad Doubravou se nalézají relikty několika zaniklých vsí, panských sídel s přidruženým hospodářským zázemím včetně dvorů, mlýnů a několika rybníků. V průběhu středověku se jednalo o hraniční zónu mezi lichtenburským panstvím a državami vilémovského kláštera (hranici tvořila samotná řeka Doubrava). I na tomto území se ale nalézaly samostatné državy. Krajina v okolí města prošla několika razantními transformacemi, které ovlivnily strukturu zdejšího osídlení. Jednou z nich bylo založení města. Příspěvek se zaměřuje na komparaci dostupných písemných a archeologických pramenů ve vymezeném mikroregionu bezprostředního okolí Ronova nad Doubravou.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesArchaeological and Anthropological Sciencesen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjecttransformace osídlenícs
dc.subjectanalytický povrchový sběrcs
dc.subjectzaniklá středověká vescs
dc.subjectsamostatně stojící kostelcs
dc.titleZměny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravoucs
dc.title.alternativeChanges in settlement structures in the vicinity of Ronov nad Doubravouen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedChemical analysis of archaeological objects is an important part of current investigations. In the presented study, a soil from an archaeological vessel from rescue excavation close to the village Držovice (Central Moravia Region, Czech Republic; findings dated to Eneolithic period) was analyzed using gas chromatography/mass spectrometry and firstly in archaeological science by atmospheric pressure solids analysis probe with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Miliacin, a chemical marker of a broomcorn millet, was unambiguously confirmed by both techniques. The obtained results can help to understand the diet habits of Corded Ware population and connection between Central Europe and Asia, where broomcorn millet has been domesticated. The identification of miliacin as a “chemical imprint” of millet from the end of Eneolithic period of Moravia is therefore extraordinarily important.en
dc.subject.translatedsettlement transformationen
dc.subject.translatedanalytical surface collectionen
dc.subject.translateddeserted medieval villageen
dc.subject.translatedfree-standing churchen
dc.identifier.doi10.5817/AH2019-2-16
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926980
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ArchaeologiaHistorica_44-2019-2_17.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD