Název: Projekt zavádění znalostního managementu do průmyslového podniku
Další názvy: Project to implement knowledge management into an industrial company
Autoři: Šilhánková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Čížková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3590
Klíčová slova: znalostní management;znalosti;intelektuální kapitál;znalostní strategie;zavádění znalostního managementu;studie proveditelnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: knowledge management;knowledge;intellectual capital;knowledge strategies;implementing knowledge management;feasibility study
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na oblast znalostního managementu a jeho zavádění do podniku. Práce obsahuje základní charakteristiku znalostního managementu a jeho komponent, problematiku intelektuálního kapitálu a způsobů jeho měření, až po samotný proces implementace znalostního managementu. Praktická část vychází z analýzy připravenosti organizace ke vstupu do znalostního managementu a dále zpracovává studii proveditelnosti projektu zajišťujícího vhodné prostředí pro implementaci managementu znalostí.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is focused on the area of knowledge management and its implementation to the enterprise. The work includes basic characteristics of the knowledge management and its components, the issue of the intellectual capital and its measurement methods to the process of implementation of the knowledge management. The practical part is based on the analysis of state of readiness to implement the knowledge management. Thereinafter there is processed the feasibility study of project, which should provide a suitable background for the implementation of the knowledge management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova pv.pdfPosudek vedoucího práce592,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova po.pdfPosudek oponenta práce654,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova.PDFPrůběh obhajoby práce113,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.