Název: Strukturální politika EU a její přínos pro udržitelný rozvoj podnikatelského prostředí
Další názvy: Structural Policy of the EU and its Contribution to Sustainable Development of the Business Environment
Autoři: Štychová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3592
Klíčová slova: strukturální politika;regionální politika;dotace;podnikatelské prostředí;malé a střední podniky;Altmanova analýza;investiční projekt;efektivnost investic
Klíčová slova v dalším jazyce: structural policy;regional policy;subsidy;business environment;small and medium sized enterprises;Altman analysis;investment project;investment efficiency
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na přínosy Strukturální politiky Evropské unie pro malé a střední podniky (MSP) a podnikatelské prostředí. V první části práce je zpřehledněna problematika regionální a strukturální politiky EU a její vliv na podnikatelské prostředí a MSP České republiky. Dále jsou uvedeny metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a Altmanova metoda analýzy finanční stability podniku. V další části práce je pak hodnocen vliv strukturální politiky EU na konkrétní podnik. Nejprve je představena společnost ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. a je provedena Altmanova analýza finanční stability podniku včetně hodnocení vlivu podpory ze strukturálních fondů. V další části je pak porovnána efektivnost konkrétního projektu této společnosti s využitím podpory ze strukturálních fondů a bez této podpory. V závěru je zhodnocen přínos podpory ze strukturálních fondů pro konkrétní podnik a podnikatelské prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on contributions of the Structural Policy of EU to business environment and small and medium-sized enterprises (SME). In the first part the thesis describes issues of Structural and Regional Policy (SRP) and the effects this policy on SME and business environment of the Czech Republic. Further there are presented investment efficiency evaluation methods and the Altman's method for analysis of financial condition of a company. In the next part there is presented the selected company ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. The financial condition of this company and impacts of SRP are analyzed. The thesis then solves the efficiency of the investment, which was realized by this company. The investment is analyzed in two variants ? with and without the financial support from structural funds. In the conclusion there are evaluated the identified impacts of SRP on the selected company and business environment
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stychova_2012.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova pv.pdfPosudek vedoucího práce648,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova po.pdfPosudek oponenta práce561,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova.PDFPrůběh obhajoby práce90,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.