Title: Kdo je CAMPI? Aneb dítě s epilepsií ve škole: český dabing anglického destigmatizačního videa
Authors: Hlaváčková, Vlasta
Bureš, Hynek
Káňová, Šárka
Černík, Roman
Citation: Inkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 11-14.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35933
ISBN: 978-80-261-0873-3
Keywords: začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání;chronické onemocnění;epilepsie;první pomoc
Keywords in different language: inclusion of pupils in need of supportive measures in education;chronic disease;epilepsy;first aid
Abstract: V příspěvku prezentujeme výstup studentů Ateliéru dramatické výchovy při FPE ZČU z předmětu Aktivity v oboru. Představujeme projekt „Kdo je Campi“, který svým tématem úzce souvisí s tématem začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání do běžného proudu škol. Campi je mořský koník reprezentující žáka epilepsií a zároveň hlavní hrdinu krátkého destigmatizačního video příběhu.
Rights: © Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlaváčková.pdfPlný text483,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.