Název: Analýza příjmů a výdajů v nepodnikatelském subjektu
Další názvy: Analysis of income and outcome in non-business organization
Autoři: Talašová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kuželka, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3594
Klíčová slova: příspěvková organizace;zřizovatel;financování
Klíčová slova v dalším jazyce: contributory organisation;founder;financing
Abstrakt: Práce poskytuje ucelený pohled na příspěvkové organizace zřizované vyšším územně samosprávným celkem a to jak z pohledu řídící vazby zřizovatel - zřizovaná organizace, tak v otázce analýzy financování s důrazem na analýzu příjmů a výdajů ve vybraných organizacích. Teoretickou část analyzuje legislativu upravující pozici příspěvkových organizací, v praktické části jsou provedeny rozbory u jednotlivých organizací, cash-flow a zhodnocena závislost vůči zřizovateli, dále je provedena analýza účetních systémů využívaných v jednotlivých organizacích.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the presented diploma work is to provide a specific examination of a contributory organisation established by a superior territorially self-governing unit both from the point of view of the management relationship between the founder and the established organisation and in relation to analysis of financing with an emphasis on analysis of revenues and expenditures in selected organisations. The theoretical part focuses on legislation governing the position of contributory organisations, and the practical part presents an outline regarding individual organisations and cash flow and evaluates dependence in relation to the founder. Another aim was to analyse the accounting systems used in individual organisations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Talasova_2012.pdfPlný text práce6,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Talasova pv.pdfPosudek vedoucího práce654,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Talasova po.pdfPosudek oponenta práce588,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Talasova.PDFPrůběh obhajoby práce92,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3594

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.