Název: Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících
Další názvy: New borrowed words from foreign languages in the french dictionaries
Autoři: Koláříková, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: KOLÁŘÍKOVÁ, D. Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 4, s. 23-32. ISSN 1210-0811.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: UK PedF
Typ dokumentu: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/35940
ISSN: 1210-0811
Klíčová slova: Cizí jazyk;Le Petit Larousse;Le Petit Robert;oblast;slovník;výpůjčka
Klíčová slova v dalším jazyce: Borrowed word, dictionary, domain, foreign language, Le Petit Larousse, Le Petit Robert
Abstrakt: Článek se zabývá problematikou jazykových výpůjček nově vložených do francouzských slovníků. Je založen na dvou korpusech, z nichž každý sestává ze slov, která se dostala do pěti po sobě následujících vydání (pro léta 2015-2019) dvou francouzských slovníků (Le Petit Larousse a Le Petit Robert). V obou korpusech pocházejí vyhledané výpůjčky ze stejných jazyků (angličtina, japonština, italština, latina, řečtina, španělština a čínština). Mezi nejvíce zastoupené oblasti patří: nové informační a komunikační technologie, vaření a gastronomie, umění. Z analýzy však vyplývá, že slovník Le Petit Robert začlenil ve sledovaném období (2015–2019) více půjček (167) než Le Petit Larousse (97).
Abstrakt v dalším jazyce: This article discusses borrowed words from foreign languages included in the French dictionaries. The quantitative analysis is based on two corpora, each containing new borrowed words finding their way into five successive editions (2015-2019) of the two dictionaries (Le Petit Larousse and Le Petit Robert). In this article, an attempt has been made to discuss which languages have influenced the French vocabulary (English, Japanese, Italian, Latin, Greek, Spanish and Chinese) and which particular domains (new computer and communication technologies, cooking and gastronomy, art) are involved. It follows from this analysis that Le Petit Robert has incorporated in the period 2015-2019 more borrowed words (167) than Le Petit Larousse (97).
Práva: Plný text není přístupný.
© UK PedF
Vyskytuje se v kolekcích:Postprinty / Postprints (KRO)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Nové výpůjčky ve francouzských slovnících.docx50,4 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD