Název: Řízení jakosti ve výrobním podniku Holz Schiller s.r.o.
Další názvy: Manufacturing Quality Control at Holz Schiller Ltd.
Autoři: Martínková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Dubský, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3604
Klíčová slova: řízení jakosti;kvalita;výroba;dřevěné polotovary
Klíčová slova v dalším jazyce: quality control;manufacture;semi-finished wooden product
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na řízení kvality ve výrobním závodě podniku Holz Schiller s.r.o. se sídlem v Klatovech, konkrétně na oddělení výroby okenních hranolů. Práce obsahuje charakteristiku podniku a výrobního procesu, popis současného stavu plánování výroby na základě oceňování vstupní suroviny z hlediska její kvality včetně zhodnocení výhod a nevýhod používané metody oceňování. Jádrem práce je statistický výzkum zpracovávaný za účelem navržení korekce metody oceňování. Cílem této práce je, aby byla reálným přínosem do podnikových procesů. Závěry práce budou aplikovány v podniku s cílem skutečného zlepšení metody oceňování na základě kvality vstupní suroviny používané v současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on quality management and its application in the production of window frames in the Holz Schiller s.r.o. manufacturing plant in Klatovy. The thesis describes the company and its production processes and outlines the current method of production planning based on the quality evaluation of input raw material. The advantages and drawbacks of the evaluation method are also discussed. The focal point of the thesis is statistical research that leads to a proposal for corrections to the evaluation method. The thesis aims to be an actual contribution to the improvement of the company's production processes. The conclusions of the thesis are going to be implemented by the company in order to enhance the current evaluation method while still using the quality of input raw material as the basis of the evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martinkova2012.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova pv.pdfPosudek vedoucího práce581,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova po.pdfPosudek oponenta práce592,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova.PDFPrůběh obhajoby práce103,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3604

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.