Title: Microstructure and tribological behavior of HVOF sprayed and laser treated CoCrTaAlCSiY coatings
Other Titles: Mikrostruktura a tribologické vlastnosti HVOF stříkaného a laserem ošetřeného povlaku CoCrTaAQkCSiY
Authors: Glanc, Aleš
Houdková Šimůnková, Šárka
Vostřák, Marek
Citation: GLANC, A., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., VOSTŘÁK, M. Microstructure and tribological behavior of HVOF sprayed and laser treated CoCrTaAlCSiY coatings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 5th International Conference Recent Trends in Structural Materials 14–16 November 2018, Pilsen, Czech Republic. Plzeň: IOP Publishing Ltd, 2018. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Issue Date: 2018
Publisher: IOP Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85059428191
http://hdl.handle.net/11025/36057
ISSN: 1757-8981
Keywords: povlak, tribologie, mikrostruktura, laser
Keywords in different language: coating, trobological, microstructure, laser
Abstract: Slitiny na bázi kobaltu se používají v široké škále aplikací, protože vynikají odolností proti korozi a opotřebení. Zvláště Stellity (Co-Cr-W) jsou dobře známé a docela dobře prozkoumány. CoCrTaAlCSiY je nový materiál na poli žárových nástřiků a vzhledem k jeho složení byl zvolen pro studium tribologického chování. V tomto článku, HVOF stříkanné a tepelně ošetřené povlaky CoCrTaAlCSiY jsou zkoumány. Vzorky byly ošetřeny laserem se dvěma různými parametry laseru, aby dosáhly rozdílné tloušťky laserově ošetřených vrstev. Byl použit erozní test a lineárně oscilační kuličkový test pro vyhodnocení opotřebení povlaku CoCrTaAlCSiY. Ukázána je mikrostruktura stříkaných a tepelně ošetřených povlaků. Hodnocení ukázalo pozitivní vliv na koeficient opotřebení pro oba povlaky ošetřené laserem. Výrazné zlepšení ztráty objemu při erozi byla pozorována také u obou povlaků ošetřených laserem.
Abstract in different language: Co-based alloys are used over a wide range of application because of their excellent corrosion and wear properties. Especially the Stellites (Co-Cr-W) are well known and quite well researched. The CoCrTaAlCSiY is a new material on the field of thermal spray coatings and due to its composition was chosen for studding of tribological behavior. In this paper the HVOF sprayed and post heat treated coatings of CoCrTaAlCSiY are presented. Specimens were treated by a laser with two different laser parameters in order to reach different thickness of laser treated layers. Erosion test and linearly oscillating ball-on-flat test were applied to evaluate the wear behavior of CoCrTaAlCSiY coating. Microstructure of as-sprayed and heat treated coatings were also studied. The evaluation revealed a positive effect on wear coefficient for both laser treated coatings. A significant improvement of volume loss during erosion test was also observed for both laser treated coatings.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Glanc_2018_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._461_012021.pdf861,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD