Title: Comparison of WC and (TiW)C in nickel-based alloy coatings prepared by laser cladding
Other Titles: Porovnání povlaků WC a (TiW)C ve slitině na bázi niklu vytvořených metodou laserového povlakování
Authors: Vostřák, Marek
Houdková Šimůnková, Šárka
Hruška, Matěj
Citation: VOSTŘÁK, M., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., HRUŠKA, M. Comparison of WC and (TiW)C in nickel-based alloy coatings prepared by laser cladding. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 5th International Conference Recent Trends in Structural Materials 14–16 November 2018, Pilsen, Czech Republic. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2018
Publisher: IOP Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85059428026
http://hdl.handle.net/11025/36059
ISSN: 1757-8981
Keywords: laserové povlakování
Keywords in different language: laser cladding
Abstract: Pro aplikace náročné na opotřebení jsou povlaky složené z WC ve slitině na bázi niklu jsou často používány díky svým vynikajícím vlastnostem. Nicméně stále existují limity těchto povlaků, zejména zhoršení karbidu wolframu v důsledku tepelného zatížení během laserového povlakování. Pro překonání limitů je testován nový typ povlakového materiálu, který sestává z (TiW) C1-x v niklové slitině. Cílem této studie je porovnat mikrostrukturu a mechanické vlastnosti nového (TiW) povlaku na bázi C1-x s obvyklým povlakem na bázi WC pro potvrzení jeho lepších vlastností.
Abstract in different language: For wear demanding applications, the coatings, consisting of WC in the nickel-based alloy are often used due to their excellent properties. Nevertheless, there are still limits of these coatings, mainly deterioration of tungsten carbide due to heat load during laser cladding. The suppress the limits, a new type of coating material, consisting of the (TiW)C1-x in nickel-based alloy, was designed. The goal of this study is to compare the microstructure and mechanical properties of new (TiW)C1-x based coating with a usual WC-based coating to confirm its improved behaviour.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostřák_2018_IOP_Conf._Ser.%3A_Mater._Sci._Eng._461_012092.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD