Název: Didactic potential of excursion method
Další názvy: Didaktický potenciál výukové metody exkurze
Autoři: Krotký, Jan
Fadrhonc, Jan
Citace zdrojového dokumentu: KROTKÝ, J., FADRHONC, J. Didactic potential of excursion method. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 128-133. ISSN 2080-9069.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: University of Rzeszów
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36072
ISSN: 2080-9069
Klíčová slova: exkurze;didaktické metody;efektivní výuka;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: excursion;didactic methods;effective education;primary school
Abstrakt: V teoretické části článku naleznete popis metody exkurze, základní dělení exkurzí a jednotlivé fáze. Dále se článek popisuje zkušenostem s absolventy škol ve vztahu k budoucímu zaměstnání, mapuje jejich hlavní nedostatky. Ve výzkumné části článku se pak věnuje vnímání didaktickému potenciálu studenty magisterského studia, tedy budoucích učitelů prvního stupně.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the article, there is a description of the excursion method and its stages. The article further describes experience with school leavers in relation to their future career and maps the main shortcomings. The research part of the article is dedicated to viewing of didactic potential of master studies students, the future teachers at 1st-5th grades.
Práva: © University of Rzeszów
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMT)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Krotky.pdf400,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD