Title: Digital literacy development through new technologies for measuring and data mining
Other Titles: Rozvoj digitální gramotnosti pomocí nových technologií měření a získávání dat
Authors: Aichinger, Daniel
Krotký, Jan
Mach, Petr
Citation: AICHINGER, D., KROTKÝ, J., MACH, P. Digital literacy development through new technologies for measuring and data mining. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 233-238. ISSN 2080-9069.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Rzeszów
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36073
ISSN: 2080-9069
Keywords: digitální gramotnost;technické vzdělávání;termokamera;datamining;termometrická měření
Keywords in different language: digital literacy;technical education;thermocamera;data mining;thermometric measurements
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou používání nových výukových technologií na středních školách a také při přípravě budoucích učitelů. Zaměřen je na využití termometrického měření v různých oblastech techniky. Hlavní důraz je kladen na vytváření metodiky měření a aplikace získaných dat. Pro didaktickou aplikaci je vyvinuta speciální sada pro termometrická měření. Sada respektuje moderní metody výuky.
Abstract in different language: The article is dedicated to the problematics of using new technologies at high schools and during the preparation of future teachers. It is focused on using thermometric measurements in various fields of technics. The main emphasis is placed on forming the measuring methodology and the data mining application. A special set for thermometric measurements is developed for the didactic application. The set respects the newest teaching methodologies.
Rights: © University of Rzeszów
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Aichinger.pdf471,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD