Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosíková, Věra
dc.contributor.authorRýdlová, Jiřina
dc.contributor.refereeSvoboda, Michal
dc.date.accepted2012-09-03
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:52Z
dc.date.available2010-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:52Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-10
dc.identifier42432
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3611
dc.description.abstractObsahem této práce je postihnutí životního stylu mládeže a určení typických znaků dnešní dospívající generace. Na základě dotazníkového šetření budou zkoumány a vyhodnoceny jejich návyky, vzorce chování, preferované hodnoty a v neposlední řadě také nejtypičtější charakteristiky (vztah k hodnotám obecně, drogám, alkoholu), kterými se projevují. Získané informace budou dále rozvedeny vlastními postřehy k jednotlivým výsledkům, které závěrem porovnáme s názory odborníků. Tato práce je prací výzkumnou.cs
dc.format68 s. (64 050 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzdravý životní stylcs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectstudentics
dc.subjectzdravícs
dc.subjectzávislostics
dc.titleZdravý životní styl z pohledu učňovské mládežecs
dc.title.alternativeA healthy lifestyle from the perspective of youth apprenticeshipen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this work is to capture the lifestyle of youth and to determine the typical characteristics of today's teen generation. On the basis of the survey there will be examined and evaluated thein habits, behavior patterns, preferred values and last but not least the most typical characteristics (relationship to the values generally, relationship to the drugs and alcohol) which are manifested. The obtained information will be further elaborated by own observations to the individual results that are finally compared with the views of experts. This work is the work of research.en
dc.subject.translatedhealthy lifestyleen
dc.subject.translatedyouthen
dc.subject.translatedstudentsen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedaddictionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Rydlova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Rydlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,85 kBAdobe PDFView/Open
Rydlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce379,66 kBAdobe PDFView/Open
Rydlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.