Title: Strength Analysis of Tramway Bogie Frame
Other Titles: Pevnostní analýza rámu tramvajového podvozku
Authors: Kraus, Václav
Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Doubrava, Daniel
Chvojan, Jan
Citation: KRAUS, V., KEPKA, M., KEPKA, M., DOUBRAVA, D., CHVOJAN, J. Strength Analysis of Tramway Bogie Frame. In: Mechanical fatigue of metals: experimental and simulation perspectives. Cham: Springer nature Switzerland, 2019. s. 327-334. ISBN 978-3-030-13980-3 , ISSN 2522-560X.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36130
ISBN: 978-3-030-13980-3
ISSN: 2522-560X
Keywords: rám tramvaje;pevnostní analýza;laboratorní testy;měření napětí;predikce únavové životnosti
Keywords in different language: Tram bogie frame;Strength analysis;Laboratory tests;Stress measurement;Fatigue life prediction
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je představit vývoj podvozkových rámů pro kolejová vozidla z hlediska jejich pevnosti a únavové životnosti. Výrobce rámů zde popsaných věnuje těmto aspektům velkou pozornost při konstrukci, testování a zkušebních jízdách vozidel. Výrobce také spolupracuje s dalšími specializovanými výzkumnými pracovišti. V praxi se proces vývoje skládá ze tří fází. První etapa zahrnuje výpočty napětí, druhá etapa zahrnuje statické a únavové testy a třetí etapa je zaměřena na ověřování údajů o únavové životnosti monitorováním napětí během testovacích jízd na skutečných tratích.
Abstract in different language: The aim of this contribution is to present the development of bogie frames for rail vehicles from the viewpoint of their strength and fatigue life. The manufacturer of the frames described here pays major attention to these aspects during the design, testing and test runs of vehicles. The manufacturer also collaborates with other specialised research facilities. In practice, the development process consists of three stages. The first stage involves stress calculations, the second stage comprises static and fatigue tests and the third one is focused on validating fatigue life data by stress monitoring during test runs on an actual track.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ICMFM_M.Kepka_et_al_Paper_Final_060319.pdf551,89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD