Název: Strength Analysis of Tramway Bogie Frame
Další názvy: Pevnostní analýza rámu tramvajového podvozku
Autoři: Kraus, Václav
Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Doubrava, Daniel
Chvojan, Jan
Citace zdrojového dokumentu: KRAUS, V., KEPKA, M., KEPKA, M., DOUBRAVA, D., CHVOJAN, J. Strength Analysis of Tramway Bogie Frame. In: Mechanical fatigue of metals: experimental and simulation perspectives. Cham: Springer nature Switzerland, 2019. s. 327-334. ISBN 978-3-030-13980-3 , ISSN 2522-560X.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36130
ISBN: 978-3-030-13980-3
ISSN: 2522-560X
Klíčová slova: rám tramvaje;pevnostní analýza;laboratorní testy;měření napětí;predikce únavové životnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Tram bogie frame;Strength analysis;Laboratory tests;Stress measurement;Fatigue life prediction
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je představit vývoj podvozkových rámů pro kolejová vozidla z hlediska jejich pevnosti a únavové životnosti. Výrobce rámů zde popsaných věnuje těmto aspektům velkou pozornost při konstrukci, testování a zkušebních jízdách vozidel. Výrobce také spolupracuje s dalšími specializovanými výzkumnými pracovišti. V praxi se proces vývoje skládá ze tří fází. První etapa zahrnuje výpočty napětí, druhá etapa zahrnuje statické a únavové testy a třetí etapa je zaměřena na ověřování údajů o únavové životnosti monitorováním napětí během testovacích jízd na skutečných tratích.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this contribution is to present the development of bogie frames for rail vehicles from the viewpoint of their strength and fatigue life. The manufacturer of the frames described here pays major attention to these aspects during the design, testing and test runs of vehicles. The manufacturer also collaborates with other specialised research facilities. In practice, the development process consists of three stages. The first stage involves stress calculations, the second stage comprises static and fatigue tests and the third one is focused on validating fatigue life data by stress monitoring during test runs on an actual track.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Preprinty / Preprints (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
2_ICMFM_M.Kepka_et_al_Paper_Final_060319.pdf551,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD