Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKraus, Václav
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.contributor.authorDoubrava, Daniel
dc.contributor.authorChvojan, Jan
dc.date.accessioned2019-12-23T11:00:14Z-
dc.date.available2019-12-23T11:00:14Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKRAUS, V., KEPKA, M., KEPKA, M., DOUBRAVA, D., CHVOJAN, J. Strength Analysis of Tramway Bogie Frame. In: Mechanical fatigue of metals: experimental and simulation perspectives. Cham: Springer nature Switzerland, 2019. s. 327-334. ISBN 978-3-030-13980-3 , ISSN 2522-560X.en
dc.identifier.isbn978-3-030-13980-3
dc.identifier.issn2522-560X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36130
dc.description.abstractCílem tohoto příspěvku je představit vývoj podvozkových rámů pro kolejová vozidla z hlediska jejich pevnosti a únavové životnosti. Výrobce rámů zde popsaných věnuje těmto aspektům velkou pozornost při konstrukci, testování a zkušebních jízdách vozidel. Výrobce také spolupracuje s dalšími specializovanými výzkumnými pracovišti. V praxi se proces vývoje skládá ze tří fází. První etapa zahrnuje výpočty napětí, druhá etapa zahrnuje statické a únavové testy a třetí etapa je zaměřena na ověřování údajů o únavové životnosti monitorováním napětí během testovacích jízd na skutečných tratích.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesMechanical Fatigue Of Metals: Experimental And Simulation Perspectivesen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjectrám tramvajecs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectlaboratorní testycs
dc.subjectměření napětícs
dc.subjectpredikce únavové životnostics
dc.titleStrength Analysis of Tramway Bogie Frameen
dc.title.alternativePevnostní analýza rámu tramvajového podvozkucs
dc.typepreprintcs
dc.typepreprinten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versiondraften
dc.description.abstract-translatedThe aim of this contribution is to present the development of bogie frames for rail vehicles from the viewpoint of their strength and fatigue life. The manufacturer of the frames described here pays major attention to these aspects during the design, testing and test runs of vehicles. The manufacturer also collaborates with other specialised research facilities. In practice, the development process consists of three stages. The first stage involves stress calculations, the second stage comprises static and fatigue tests and the third one is focused on validating fatigue life data by stress monitoring during test runs on an actual track.en
dc.subject.translatedTram bogie frameen
dc.subject.translatedStrength analysisen
dc.subject.translatedLaboratory testsen
dc.subject.translatedStress measurementen
dc.subject.translatedFatigue life predictionen
dc.identifier.doi10.1007/978-3-030-13980-3_42
dc.identifier.document-number494944700042
dc.identifier.obd43927900
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ICMFM_M.Kepka_et_al_Paper_Final_060319.pdf551,89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD