Název: Relaxace dětí v 46. MŠ
Další názvy: The relax of the children in kindergarten
Autoři: Štychová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Cozlová, Světlana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3615
Klíčová slova: stres;relaxace;psychohygiena;relaxační techniky;dotazník;rozhovor;waldorfská pedagogika
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;relaxation;psychohygiene;relaxation techniques;questionnaire;interview;waldorf pedagogy
Abstrakt: Práce podává teoretický přehled v oblasti stresu a relaxace - příčiny, druhy a fáze stresu; základní pravidla psychohygieny, specializace na stres u dětí. Dále obsahuje popisy základních druhů relaxačních technik. V praktické části pak mapuji využití relaxačních technik v praxi - dotazníkovým šetřením a rozhovorem.
Abstrakt v dalším jazyce: This work gives theoretical overview in field of stress and relaxation - causes, kinds and phases of stress; basic rules of psychohygiene, specialization on children's stress. Also it consists of descriptions of basic kinds of relaxation techniques. In practical part of work I map using of relaxation techniques in practice - with questionnaire investigation and interview.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Stychova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova - oponent.pdfPosudek oponenta práce262,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stychova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.