Title: Relaxace dětí v 46. MŠ
Other Titles: The relax of the children in kindergarten
Authors: Štychová, Lucie
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Cozlová, Světlana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3615
Keywords: stres;relaxace;psychohygiena;relaxační techniky;dotazník;rozhovor;waldorfská pedagogika
Keywords in different language: stress;relaxation;psychohygiene;relaxation techniques;questionnaire;interview;waldorf pedagogy
Abstract: Práce podává teoretický přehled v oblasti stresu a relaxace - příčiny, druhy a fáze stresu; základní pravidla psychohygieny, specializace na stres u dětí. Dále obsahuje popisy základních druhů relaxačních technik. V praktické části pak mapuji využití relaxačních technik v praxi - dotazníkovým šetřením a rozhovorem.
Abstract in different language: This work gives theoretical overview in field of stress and relaxation - causes, kinds and phases of stress; basic rules of psychohygiene, specialization on children's stress. Also it consists of descriptions of basic kinds of relaxation techniques. In practical part of work I map using of relaxation techniques in practice - with questionnaire investigation and interview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Stychova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Stychova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,32 kBAdobe PDFView/Open
Stychova - oponent.pdfPosudek oponenta práce262,81 kBAdobe PDFView/Open
Stychova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.