Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová, Alenacs
dc.contributor.authorŠtychová, Luciecs
dc.contributor.refereeCozlová, Světlanacs
dc.date.accepted2012-08-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:49Z-
dc.date.available2010-05-25cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:49Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-07-13cs
dc.identifier42780cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3615-
dc.description.abstractPráce podává teoretický přehled v oblasti stresu a relaxace - příčiny, druhy a fáze stresu; základní pravidla psychohygieny, specializace na stres u dětí. Dále obsahuje popisy základních druhů relaxačních technik. V praktické části pak mapuji využití relaxačních technik v praxi - dotazníkovým šetřením a rozhovorem.cs
dc.format80 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstrescs
dc.subjectrelaxacecs
dc.subjectpsychohygienacs
dc.subjectrelaxační technikycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectrozhovorcs
dc.subjectwaldorfská pedagogikacs
dc.titleRelaxace dětí v 46. MŠcs
dc.title.alternativeThe relax of the children in kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work gives theoretical overview in field of stress and relaxation - causes, kinds and phases of stress; basic rules of psychohygiene, specialization on children's stress. Also it consists of descriptions of basic kinds of relaxation techniques. In practical part of work I map using of relaxation techniques in practice - with questionnaire investigation and interview.en
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedrelaxationen
dc.subject.translatedpsychohygieneen
dc.subject.translatedrelaxation techniquesen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedinterviewen
dc.subject.translatedwaldorf pedagogyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Stychova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Stychova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,32 kBAdobe PDFView/Open
Stychova - oponent.pdfPosudek oponenta práce262,81 kBAdobe PDFView/Open
Stychova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.