Title: Výchova ke zdraví jako součást životního stylu
Other Titles: Health Education as a Part of Lifestyle
Authors: Hartlová, Marie
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3617
Keywords: životní styl;výchova ke zdraví;duševní hygiena;životospráva;stres;alternativní léčebné metody;programy podporující zdraví
Keywords in different language: lifestyle;health education;mental hygiene;way of living;stress;alternative healing methods;health supporting programmes
Abstract: Smyslem mé práce se stává upozornění na souvislosti mezi zdravím, zdravým životním stylem a výchovou ke zdraví. Mezi základní priority, ovlivňující významnou měrou zdraví, patří vhodná životospráva. Zdravá výživa, pohybová aktivita, přiměřený spánek a odpočinek, vyvážený denní režim, to vše tvoří účinnou obranu proti stresu a působí na kvalitu života. Tento životní styl je základem zdraví a je podporován správným výchovným působením, tzv. výchovou ke zdraví.
Abstract in different language: The purpose of this work is to point out the connection between healthy lifestyle and health education. Among the major priorities which affect health in a significant rate belongs healthy way of living. Healthy nutrition, adequate sleep and rest, balanced daily routine all this creates effective defence against stress and influences the quality of life. This lifestyle makes the basis for health and it is supported by the right educational action, health education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hartlova.pdfPlný text práce538,88 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,57 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce251,37 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce81,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.