Název: Výchova ke zdraví jako součást životního stylu
Další názvy: Health Education as a Part of Lifestyle
Autoři: Hartlová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3617
Klíčová slova: životní styl;výchova ke zdraví;duševní hygiena;životospráva;stres;alternativní léčebné metody;programy podporující zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;health education;mental hygiene;way of living;stress;alternative healing methods;health supporting programmes
Abstrakt: Smyslem mé práce se stává upozornění na souvislosti mezi zdravím, zdravým životním stylem a výchovou ke zdraví. Mezi základní priority, ovlivňující významnou měrou zdraví, patří vhodná životospráva. Zdravá výživa, pohybová aktivita, přiměřený spánek a odpočinek, vyvážený denní režim, to vše tvoří účinnou obranu proti stresu a působí na kvalitu života. Tento životní styl je základem zdraví a je podporován správným výchovným působením, tzv. výchovou ke zdraví.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this work is to point out the connection between healthy lifestyle and health education. Among the major priorities which affect health in a significant rate belongs healthy way of living. Healthy nutrition, adequate sleep and rest, balanced daily routine all this creates effective defence against stress and influences the quality of life. This lifestyle makes the basis for health and it is supported by the right educational action, health education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hartlova.pdfPlný text práce538,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce251,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce81,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.