Title: Podpora rozvíjení informatického myšlení elektronickou učebnicí Práce s daty
Other Titles: Promoting the development of computational thinking by electronic textbook Práce s daty
Authors: Zíka, Miroslav
Citation: ISVK FPE 2019: Sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 13. května 2019 Plzeň, Česká Republika, s. 3-10.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2019/12/sbornik_isvk_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36172
ISBN: 978-80-261-0888-7
Keywords: informatické myšlení;elektronická učebnice;PRIM;vývoj;základní vzdělávání
Keywords in different language: computational thinking;electronic textbook;PRIM;development;basic education
Abstract: Příspěvek se zabývá elektronickou učebnicí Práce s daty , která vznikla v rámci projektu Podpora rozvoje informatického myšlení (PRIM), a na jejíž tvorbě se podílel pracovní tým působící na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Kvalifikační práce, ze které příspěvek vychází, se zabývá také vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie (ICT), která je vymezena v českém RVP, a srovnává ji s kulturním a historickým vývojem adekvátních zahraničních vzdělávacích dokumentů Slovenské republiky a Velké Británie. V příspěvku se také dočtete o kvantitativním a kvalitativním šetření, v nichž učitelé reflektovali svůj názor na vhodnost zařazení učebnice do výuky předmětu Informatiky na základních školách.
Abstract in different language: The paper deals with the electronic textbook called “Práce s daty“, which was created within the project Podpora rozvoje informatického myšlení (PRIM), and was created by a team acting on the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Pilsen. The paper is based on the thesis which also deals with the educational area Information and Communication Technology (ICT), defined in the Czech FEP, and compares it with the cultural and historical development of adequate foreign educational documents of the Slovak Republic and Great Britain. In the paper you can also read about quantitative and qualitative survey in which teachers reflected their opinion on the appropriateness of including textbooks in the subject of Informatics in primary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
ISVK FPE 2019
ISVK FPE 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zíka.pdfPlný text602,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.