Název: Stravování žáků na středních školách
Další názvy: Boarding pupils at secondary schools
Autoři: Moulisová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3619
Klíčová slova: adolescent;biologická hodnota;energetická hodnota;obezita;ochranné látky;rodina;složky výživy;spotřební koš;stravovací návyky;stravování mládeže;školní stravování;výchova;výživová hodnota potravin;výživová pyramida;zdraví;zdraví životní styl;živiny.
Klíčová slova v dalším jazyce: adolescent;biological value;energetic value;obesity;protective substances;family;nutrition components;consumer basket;eating habits;youth diet;school boarding;education;foodstuff nutrition value;nutrition pyramid;health;healthy lifestyle;nutrient.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy a jejími složkami, které jsou potřebné pro správný vývoj adolescentů. Věnuje se zásadám racionální výživy a případným rizikům, které jsou spojené s nevhodným stravováním. Dále se zabývá faktory, které mají zásadní vliv na utváření nutričních preferencí dospívající mládeže. Výzkumné šetření se zabývá stravovacími návyky žáků Střední školy Rokycany a spokojeností žáků s možnostmi nabízenými školní jídelnou a prodejnou Střední školy Rokycany.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at the issues of nourishment and its components needed for appropriate physical development of adolescents. The principles of well-balanced diet and potential risks caused by incorrect diet are dealt with. The factors that influence cardinally nutrition preferences of teenagers are also in question. The survey accomplished as a part of this thesis probes eating habits of the High School Rokycany students and their contentment with boarding provided by the school canteen and the grocery belonging to this facility.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Moulisova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce470,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moulisova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.