Název: Význam volnočasových aktivit v obci Liteň
Další názvy: The importance of leisure activities in the village Liteň
Autoři: Knopová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3620
Klíčová slova: dítě;externí pracovník;jednodenní akce;mládež;odpočinek;relaxace;rodina;společnost;středisko volného času;vícedenní akce;volnočasové aktivity;volný čas;zájmový kroužek
Klíčová slova v dalším jazyce: child;external worker;one day action;young people;rest;relaxation;family;society;centre of leisure time;more days action;leisure activities;leisure time;hobby group
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit dětí a mládeže a jejich realizací. Upozorňuje na existenci a působení organizací pro volný čas a jejich specifickou nabídku aktivit. Praktická část se zabývá průzkumem zaměřeným na spokojenost dětí a mladých lidí se střediskem volného času - Domeček Hořovice a na využívání nabídky volnočasových aktivit v regionu obce Liteň.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is concerned with problems of leisure time activities of children a and young people and their realization. It draws the attention on the existence, operation of organizations for leisure time and their particular offer of activities. The practical part of thesis deals with the satisfaction survey of children and young people to the centre of leisure time - Domeček Hořovice. The use of leisure activities in the region of Liteň.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Eva Knopova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knopova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knopova - oponent.pdfPosudek oponenta práce305,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knopova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.