Title: Mnoho žáků, nebo mnozí žáci?
Other Titles: Mnoho žáků (many pupils), or mnozí žáci?
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. Mnoho žáků, nebo mnozí žáci?. Český jazyk a literatura, 2019, roč. 70, č. 2, s. 85-87. ISSN 0009-0786.
Issue Date: 2019
Publisher: SPN
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36210
ISSN: 0009-0786
Keywords: číslovka;kvantita;přídavné jméno;varianta;význam
Keywords in different language: numeral;quantity;adjective;variant;meaning
Abstract: Komentují se rozdíly mezi užíváním číslovky mnoho a adjektiva mnohý. Mluvčí by měl tyto výrazy užívat účelně a adekvátním způsobem.
Abstract in different language: We comment the differences between using the numeral mnoho (many, much) and the adjective mnohý (many, much). We claim that the language users should use these efficiently and accurately.
Rights: Plný text není přístupný.
� SPN
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MNOHO_MNOHY_CJL.pdf935,53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD