Title: Termografie ve výuce fyziky a techniky
Other Titles: Thermal imaging in physics and technical education
Authors: Aichinger, Daniel
Citation: AICHINGER, D. Termografie ve výuce fyziky a techniky. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 8, č. 2, s. 28-30. ISSN 1338-9742.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Mateja Bela
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36213
ISSN: 1338-9742
Keywords: termografie;termokamera;termogram;infračervené záření;přenos tepla zářením;povrchová teplota;emisní koeficient;vedení tepla;tepelné ztráty;tepelná izolace
Keywords in different language: termography;termovision;infrared thermal imaging;thermocamera;surface temperature;heat radiation;heat tranfer;heat conduction;heat loss;thermal insulation
Abstract: Článek se věnuje využití termokamer pro snímání dlouhovlnného tepelného záření ve výuce fyziky, technické výchovy a odborných technických předmětů na středních školách. Jsou v něm představeny výsledky první fáze spolupráce Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s Výzkumným centrem - Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity, které k sadě pokusů určené školám vyvíjí cenově dostupné termokamery i originální měřicí software pro profesionální zpracování termografických dat. Na příkladu jednoduchého fyzikálního pokusu k tématu přenosu tepla vedením v pevných látkách pozorovaného pomocí termokamery lze názorně ukázat výhody i možná úskalí bezkontaktního měření teploty.
Abstract in different language: This paper concerns on the use of low wavelength thermal imaging in thermodynamics lessons and technical practice for school education at secondary level. The project team consisting of scientists from the New Technologies - Research Center and the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Plzen brings together specific hardware and educational measurement software with dedicated school experiments. On a simple example of heat conduction in solid matter, we briefly present and discuss the advantages and also the hidden risk of incorrect thermal imaging interpretation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Mateja Bela
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
02_Casopis_2_2019_komplet.pdf8,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD