Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJirková, Hana
dc.contributor.authorZetková, Ivana
dc.contributor.authorCajthamlová, Šárka
dc.contributor.authorOpatová, Kateřina
dc.contributor.authorRubešová, Kateřina
dc.contributor.authorKučerová, Ludmila
dc.date.accessioned2020-01-13T11:00:21Z-
dc.date.available2020-01-13T11:00:21Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJIRKOVÁ, H., ZETKOVÁ, I., CAJTHAMLOVÁ, Š., OPATOVÁ, K., RUBEŠOVÁ, K., KUČEROVÁ, L. Vliv směru tisku při pěchování vzorků vyrobených 3D tiskem z maragingové oceli MS1. Kovárenství, 2019, roč. 70, č. říjen 2019, s. 14-18. ISSN 1213-9289.en
dc.identifier.issn1213-9289
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36215
dc.description.abstractPomocí aditivních technologií je možné z různých materiálů vyrábět tvarově složité díly, což vede k jejich rychlému rozšiřování do různých oblastí průmyslu. Vlastnosti součástí vyráběných 3D tiskem jsou velmi ovlivněny nejenom parametry nastavení laseru, tloušťkou nanášené vrstvy prášku a jeho kvalitou a zkušeností operátora, ale i směrem tisku. Otázkou stále zůstávají vlastnosti tištěných dílů v porovnání s konvenčně vyráběnými součástmi. Vedle mechanických vlastností jsou důležité i vlastnosti technologické, jako je např. tvařitelnost. Na válečcích z maragingové oceli MS1, vytištěných metodou DMLS (Direct Metal Laser Sintering), byl zjišťován vliv směru tisku na chování materiálu při pěchování za různých teplot. Válečky byly tištěny v ose X, Z a pod úhlem 45°. Pěchování bylo provedeno na hydraulickém lisu na polovinu výšky vzorku po ohřevu na teplotu 900°C nebo 450°C. Po zkoušce bylo provedeno jejich proměření a vizuální kontrola stavu povrchu.cs
dc.format5 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSvaz účetních ČRcs
dc.relation.ispartofseriesKovárenstvícs
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights� Svaz kov�ren �Ren
dc.subjectaditivní technologiecs
dc.subjectpěchovánícs
dc.subjectmaragingová ocelcs
dc.subjectsměr tiskucs
dc.titleVliv směru tisku při pěchování vzorků vyrobených 3D tiskem z maragingové oceli MS1cs
dc.title.alternativeInfluence of printing direction during upsetting of samples produced by 3D printing from MS1 maraging steelen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedAdditive technologies make it possible to produce complicated parts from various materials, which leads to their rapid expansion into various areas of industry. The properties of the parts produced by 3D printing are very influenced not only by the laser setting parameters, the thickness of the applied powder layer and its quality and operator's experience but also by the direction of printing. The question still remains properties of printed parts in comparison with conventionally manufactured components. In addition to mechanical properties, technological properties such as formability are also important. The influence of the printing direction on the material behaviour during an upsetting test at different temperatures was investigated on the cylinders from MS1 maraging steel printed by the DMLS method (Direct Metal Laser Sintering). The cylinders were printed in the X, Z axis and at an angle of 45°. Upsetting was performed on a hydraulic press on the half the sample height after heating to 900° C or 450° C. After the test, the measurement of samples and visual inspection of the surface was carried out.en
dc.subject.translatedadditive technologyen
dc.subject.translatedupsettingen
dc.subject.translatedmaraging steelen
dc.subject.translatedprinting directionen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928052
dc.project.IDFV30149/3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLScs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kovarenstvi 70_říjen 2019.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD