Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíracs
dc.contributor.authorDolejšová, Štěpánkacs
dc.contributor.refereeKubíková, Kateřinacs
dc.date.accepted2012-09-03cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:31Z-
dc.date.available2011-05-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:31Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-07-04cs
dc.identifier46692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3626-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou formování sebepojetí dítěte v závislosti na typu rodinné výchovy. V teoretické části jsem se zabývala studiem literatury, která se vztahuje k sebepojetí dítěte, k prostředí v rodině a vztahům mezi jejími členy, ke způsobu výchovy a určitým jejím znakům, které přispívají k formování sebepojetí dítěte. V praktické části jsem vyhodnocovala dotazníkové šetření. Zpracovala jsem dva typy dotazníků, týkající se výchovy v rodině a sebepojetí jedince. Cílem práce bylo zjistit, jaké souvislosti se objevují mezi typem rodinné výchovy a sebepojetím dítěte a porovnat určité znaky sebepojetí s určitými znaky výchovy v oblasti požadavků a nároků rodičů, kontroly jejich plnění, společné činnosti, komunikace a vztahů mezi rodiči a dítětem.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsebepojetícs
dc.subjectsebedůvěracs
dc.subjectrodinné prostředícs
dc.subjectzpůsoby výchovycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.titleFormování sebepojetí dítěte v závislosti na typu rodinné výchovycs
dc.title.alternativeThe child´s self-esteem development depending on the type of the family upbringing of the childen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis deals with the problem of the child´s self-esteem development depending on the type of the family upbringing of the child. The first theoretical part is focussed on the description of the term self-esteem and its development during childhood. Various climate in the family, relationships between its members, various types of the family upbringing of the child and certain signs that contribute to the development of the child´s self-esteem are presented there. The second part is research involving the analysis of the results of two types of questionnaires that were assigned to students from SZŠ and VOŠZ in Pilsen. The aim of my bachelor thesis was to find out certain connections between the type of the family upbringing of the child and the child´s self-esteem. It is concentrated on the comparison of the certain signs of the child´s self-esteem with the certain signs of the family upbringing in the area of parents´ demands and wishes, the type of control that is used to fulfill these demands and wishes, parent-children activities, communication and relationships between parents and the child.en
dc.subject.translatedself-esteemen
dc.subject.translatedself-confidenceen
dc.subject.translatedfamily climateen
dc.subject.translatedtypes of family upbringingen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Stepanka Dolejsova.pdfPlný text práce395,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce341,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.