Název: Závislost na počítačích u adolescentů na SOU Blatná
Další názvy: Dependence on computers for adolescents SOU Blatná
Autoři: Kučera, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3630
Klíčová slova: závislost;gamblerství;závislost na počítačích;počítačové hry;adolescence
Klíčová slova v dalším jazyce: dependence;gambling;dependence on computers;computer games;adolescence
Abstrakt: Bakalářská práce ,,Závislost na počítačích u adolescentů na SOU Blatná" pojednává o problematice závislosti na počítačích. V teoretické části se zabývá závislostí jako takovou a s ní spojenými tématy - prevencí, léčbou atd. Jedna z kapitol pojednává o adolescenci. V teoretické části je zpracován dotazník, který má odhalit procento závislých na počítači mezi žáky konkrétního učiliště.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis. "Dependence on computers for students of SOU Blatná" discusses the issue of dependence on computers. In the theoretical part deals with dependence itself and its related topics - prevention, treatment etc. One of the chapters deals with adolescence. In the theoretical part is processed the questionaire which reveals the percentage dependent on the computers on particular school among students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kucera.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - oponent.pdfPosudek oponenta práce322,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.