Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNovotný, Pavel
dc.contributor.authorTomáš, Martin
dc.contributor.authorNěmec, Tomáš
dc.contributor.authorKullová, Lucie
dc.contributor.authorMaršík, František
dc.date.accessioned2020-01-20T11:00:18Z-
dc.date.available2020-01-20T11:00:18Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, P., TOMÁŠ, M., NĚMEC, T., KULLOVÁ, L., MARŠÍK, F. On/off cycling test of low-temperature PEM fuel cell at fully humidified conditions. International Journal of Green Energy, 2019, ro�. 16, �. 14, s. 1189-1195. ISSN 1543-5075.en
dc.identifier.issn1543-5075
dc.identifier.uri2-s2.0-85073567115
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36316
dc.description.abstractAkcelerované testování patří mezi nejrozšířenější způsob testování výkonu a degradace sestavy membrán a elektrod (MEA) v oblasti vodíkových palivových článků s polymerní membránou (PEMFC). K testování byly využity standardizované protokoly (JRC) a zkoumány byly dvě MEA od výrobců Paxitech a ElectroChem. Výkonové křivky byly změřeny před a po testování. Elektrické vlastnosti byly zkoumány elektrochemickou impedanční spektroskopií (EIS). K vyhodnocení dat z EIS bylo využito ekvivalentních okruhů složených z rezistoru a Voigtovy struktury v sérii s CPE (constant phase element). Voda z anodické i katodické strany palivového článku byla zachycena a dále analyzována. Produkovaná voda byla využita k určení obsahu uvolněných fluoridů, a tím byla stanovena míra degradace MEA.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherTaylor & Francisen
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Green Energyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Taylor & Francisen
dc.subjectAkcelerované testovánícs
dc.subjectPalivový článek PEMcs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopiecs
dc.subjectekvivalentní okruhcs
dc.subjectuvolnění fluoridůcs
dc.subjectpolarizační křivkacs
dc.titleOn/off cycling test of low-temperature PEM fuel cell at fully humidified conditionsen
dc.title.alternativeTestování nízkoteplotního palivového článku typu PEM s plně zvlhčenými pracovními plynycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedAccelerated stress testing is one of the most used approaches to characterize the performance and the degradation of the membrane electrode assembly (MEA) in low-temperature hydrogen polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC). A standard JRC on/off testing procedure was used to characterize two sets of commercial MEAs, by ElectroChem and by PaxiTech, respectively. Performance characteristics prior to and after the on/off procedure were measured. Thechanges in the resistivity of the MEA were examined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The EIS data were analyzed and interpreted by a suitable equivalent circuit that consisted of a resistor and the Voigt’s structure in series with constant phase elements. Water on the anode side and the cathode side of the PEMFC was collected during the on/off procedure. The fluoride emission rate was determined from the collected water to obtain information about the chemical degradation of the MEA samples.en
dc.subject.translatedAccelerated testingen
dc.subject.translatedPEM fuel cellen
dc.subject.translatedelectrochemical impedance spectroscopyen
dc.subject.translatedequivalent circuiten
dc.subject.translatedrelease fluoridesen
dc.subject.translatedpolarization curveen
dc.identifier.doi10.1080/15435075.2019.1671394
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number490035500001
dc.identifier.obd43927843
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotny_On_off_cycling.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD