Název: Komunikační rituály v rodině
Další názvy: Communication rituals within a family
Autoři: Litváková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3635
Klíčová slova: komunikace;rituály;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;rituals;family
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá komunikačními rituály v rodině. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává ze tří kapitol - Komunikace v rodině, Rituál a Komunikační rituály v rodině. Obecné poznatky z první a druhé kapitoly se vzájemně prolínají v kapitole třetí, která už je zaměřena konkrétněji, popisuje konkrétní rodinné komunikační rituály běžného života. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu v oblasti komunikačních rituálů v současné rodině. Zabývá se tím, jaké komunikační rituály se dnes v rodinách udržují, a co zúčastněným, tedy rodinným příslušníkům, přinášejí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with communication rituals within a family. It is devided into two parts, the theoretical and the practical ones. The theoretical part is composed of three chapters - Communication within a family, Rituals and Communication rituals within a family. General knowledge from the first two chapters are later interlinked in the third chapter, which is directed in a more concrete manner, it depicts concrete family communication rituals of everyday life. The practical part is based on qualitative research in the field of family communication rituals in a current family. It deals with rituals used nowadays within families, as well as how these affect the family members, what consequencies they bring about etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Litvakova.pdfPlný text práce636,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce310,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Litvakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce71,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.