Title: Komunikační rituály v rodině
Other Titles: Communication rituals within a family
Authors: Litváková, Eva
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Blažek, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3635
Keywords: komunikace;rituály;rodina
Keywords in different language: communication;rituals;family
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komunikačními rituály v rodině. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává ze tří kapitol - Komunikace v rodině, Rituál a Komunikační rituály v rodině. Obecné poznatky z první a druhé kapitoly se vzájemně prolínají v kapitole třetí, která už je zaměřena konkrétněji, popisuje konkrétní rodinné komunikační rituály běžného života. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu v oblasti komunikačních rituálů v současné rodině. Zabývá se tím, jaké komunikační rituály se dnes v rodinách udržují, a co zúčastněným, tedy rodinným příslušníkům, přinášejí.
Abstract in different language: This thesis deals with communication rituals within a family. It is devided into two parts, the theoretical and the practical ones. The theoretical part is composed of three chapters - Communication within a family, Rituals and Communication rituals within a family. General knowledge from the first two chapters are later interlinked in the third chapter, which is directed in a more concrete manner, it depicts concrete family communication rituals of everyday life. The practical part is based on qualitative research in the field of family communication rituals in a current family. It deals with rituals used nowadays within families, as well as how these affect the family members, what consequencies they bring about etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Litvakova.pdfPlný text práce636,28 kBAdobe PDFView/Open
Litvakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,17 kBAdobe PDFView/Open
Litvakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce310,48 kBAdobe PDFView/Open
Litvakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce71,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.