Title: Matematika v primární škole
Other Titles: Mathematics in primary school
Authors: Pěchoučková, Šárka
Citation: PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika v primární škole. In Premeny školy a učitel´ské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perpektívy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019. s. 325-330. ISBN 978-80-555-2267-8.
Issue Date: 2019
Publisher: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36443
ISBN: 978-80-555-2267-8
Keywords: přirozená čísla;proces;koncept;procept
Keywords in different language: natural numbers;process;concept;procept
Abstract: Matematika má důležité postavení ve vzdělání člověka. Žák primární školy od 1. ročníku pracuje s přirozenými čísly. Je tedy třeba, aby měl vytvořenou jejich správnou představu. Přirozená čísla může žák chápat jako proces, koncept nebo procept. Učebnice, které začaly vznikat v polovině 19. století, kladly při zavádění přirozených čísel především důraz na procesuální chápání. V prvním a druhém ročníku současné základní školy proběhl se stejným vzorkem žáků experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda žáci při enaktivní reprezentaci některých přirozených čísel prostřednitvím Cuisenairových hranolků chápou tato čísla jako proces nebo procept.
Abstract in different language: Mathematics plays an important role in education. Primary school pupils work with natural numbers since year one. It it therefore essential for them to already have formed a correct conception of natural numbers. Pupils can understand a natural number as a process, a concept or a procept. Schoolbooks that started emerging in mid 19th century emphasised the processual understanding when introducing natural numbers. An experiment was carried out with the same sample of pupils in their year one and year two of contemporary primary school, whose aim was to establish whether pupils understand natural numbers as a process or as a procept during the enactive representation of selected natural numbers using Cuisenaire rods.
Rights: Plný text není přístupný.
© Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
zbornik.pdf9,66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD