Název: Percepce kvality života u pracujících
Další názvy: Perception of quality of life for workers
Autoři: Šlajerová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3645
Klíčová slova: kvalita života;zdraví;životní styl;životospráva;pracovní kariéra;dospělý
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;health;lifestyle;regimen;working career;adult
Abstrakt: Tématem práce je percepce kvality života u pracujících. Je zde definován pojem kvalita života a zdraví jakožto základní determinant kvality života. V práci je také popsáno vývojové období dospělosti a vše co s tímto obdobím souvisí, jako například pracovní kariéra, životní styl a životospráva. V praktické části je věnována pozornost výzkumu percepce kvality života u pracujících a porovnání mezi zaměstnanci a OSVČ, soukromými podnikateli nebo majiteli podniku. Výsledky jsou vyhodnocovány ve čtyřech oblastech: fyzické zdraví, psychické zdraví, sociální prostředí a vztahy a pracovní prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on the perception of quality of life issues in working population. The first chapter describes and defines the quality of life as a seperate concept in the social science. Then in the second chapter there is described the concept of health as a basic indicator of the quality of life.The third chapter analyzes the developmental adulthood with the individual developmental stages.The next two chapters deal with the lifestyle and working career with regard to the current way of life, demands of society and working conditions.The research part is based on the basic knowledge from chapters in the theoretical part and by using of questionnaires examines the perceptions of quality of life of the working population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Slajerova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce253,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.