Title: Structural analysis of Ni-doped SrTiO3: XRD study
Other Titles: Strukturní analýza niklem dopovaného SrTiO3 pomocí rentgenové difrakce
Authors: Jansa, Zdeněk
Prušáková, Lucie
Alarab, Fatima
Šutta, Pavol
Minár, Jan
Citation: JANSA, Z., PRUŠÁKOVÁ, L., ALARAB, F., ŠUTTA, P., MINÁR, J. Structural analysis of Ni-doped SrTiO3: XRD study. In: APCOM 2019 � Applied physics of condensed matter. Bratislava: American Institute of Physics Inc., 2019. ISBN 978-0-7354-1873-8 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2019
Publisher: American Institute of Physics Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070536071
http://hdl.handle.net/11025/36459
ISBN: 978-0-7354-1873-8
ISSN: 0094-243X
Keywords: Perovskit;rentgenová difrakce;tenké vrstvy;strukturní analýza
Keywords in different language: Perovskit;XRD diffraction;thin layers;tructural analysis
Abstract: Náplní této práce je studium struktutry niklem dopovaného SrTiO3 pomocí rentgenové difrakce. Všechny vzorky byly připravené pomocí magnetronového naprašování na Si a SiO2 subrstrát. Hlavním cílem práce bylo monitorování krystalizace deponovaných vrstev SrTiO3 dopovaných niklem. RTG měření bylo provedeno na vzorcích v původnímdeponovaném stavu a ve stavu po vyžíhání ve vakuu při teplotě 900 °C. Rentgenová analýza byla provedena pomocí obou geometrií (symetrické i asymetrické). Tato měření poskytla informace o vlivu niklu na finální strukturu, velikost krystalitů, mikronapětí a deformaci mřížky. Zejména je demonstrován vliv niklu na krystalizaci SrTiO3 v porovnání s nedopovaným SrTiO3.
Abstract in different language: The aim of this work is to study the structure of Ni-doped SrTiO3 thin films by X-ray diffraction (XRD). All samples were prepared by magnetron sputtering on Si and SiO2 substrates. The main objective of this work is to monitor the crystallization of the deposited thin layer of Ni-doped SrTiO3. The X-ray diffraction measurements were done on the films as deposited and after annealing in vacuum up to 900°C. The x-ray analysis was used with both geometries (symmetric and asymmetric). Those measurements allow us to get information about the influence of Ni on the final structure, the size of crystallites, the micro-strains and the deformation of the lattice. In particular, here we demonstrate that Ni doping lead to the unique stabilisation of crystall growth of SrTiO3 as compared to the undoped SrTiO3.
Rights: © American Institute of Physics Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JANSA_XRD analysis of Ni-doped SrTiO3.pdf636,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD