Title: Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí
Other Titles: The Vrtba castle and its economic facilities
Authors: Hobl, Luboš
Kodera, Pavel
Citation: HOBL, L., KODERA, P. Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí. Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 1, s. 65-87. ISSN 0231-5823.
Issue Date: 2019
Publisher: Masaryk University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85071595115
http://hdl.handle.net/11025/36474
ISSN: 0231-5823
Keywords in different language: castle;economic facilities;tiles;relief motifs;fishpond system;castle mill
Abstract: Příspěvek se zabývá hradem Vrtba, který se nachází v okrese Plzeň-sever. Absence zděných konstrukcí znemožňuje poznání zástavby hradního jádra. Nicméně dochované terénní relikty odrážejí základní rozvržení hradního areálu a umožňují i některé hospodářské provozy v bezprostředním okolí lokality. Podobu panství hradu umožňují písemné prameny, které odrážejí změny těchto struktur na severním Plzeňsku. Součástí článku je i vyhodnocení archeologických pramenů získaných při povrchových sběrech, z nichž nejvýznamnější je soubor komorových kachlů, respektive reliéfních motivů na nich.
Abstract in different language: This contribution is devoted to the Vrtba castle in the Plzeň-north district. The absence of masonry structures makes it impossible to study the castle core. However, the preserved land relics reflect the basic layout of the castle complex and enable to locate some economic facilities in its close proximity. Furthermore, the reconstruction of the castle and the whole estate is facilitated by written sources conveying the changes in these structures in the north of the Plzeň region. The article also contains the assessment of archaeological sources acquired in the course of surface collections, the most important among which is a series of chamber tiles with relief motifs.
Rights: © Masaryk university
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ArchaeologiaHistorica_44-2019-1_4[1].pdf885,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD