Title: Plzeňský průmyslník Otto Weissberger (1864–1944)
Other Titles: Pilsner industrialist Otto Weissberger (1864–1944)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Plzeňský průmyslník Otto Weissberger (1864–1944). In: Židé v Čechách 7. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2019. s. 81-97. ISBN 978-80-87366-59-2.
Issue Date: 2019
Publisher: Židovské muzeum v Praze
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36498
ISBN: 978-80-87366-59-2
Keywords: Otto Weissberger;Plzeň;Židé;holocaust;1938-1945
Keywords in different language: Otto Weissberger;Pilsen;Jews;holocaust;1938-1945
Abstract: Stať se věnuje předválečným a okupačním osudům plzeňského průmyslníka a mecenáše Otty Weissbergera. Akcentuje rovněž poválečný vývoj jeho kauzy, především restituční a dědické řízení.
Abstract in different language: The article deals with the pre-war and occupation fate of Pilsen industrialist and patron Otta Weissberger. It also accentuates the post-war development of his case, especially restitution and inheritance proceedings.
Rights: Plný text není přístupný.
© Židovské muzeum v Praze
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Weissberger-Řeháček-opr..pdf163,09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD