Název: Problematika drogových závislostí na Střední škole Rokycany
Další názvy: The drug addiction problem within Secondary School in Rokycany
Autoři: Soukupová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3650
Klíčová slova: drogy;alkohol;tabák;závislost;student;návykové látky;prevence;návyky;léčba;účinky;rizika
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;alcohol;tobacco;addictions;student;addictive aubstances;prevention;therapy;effects;risk
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zmapováním situace v užívání alkoholu, tabáku a ostatních drog u studentů na Střední škole Rokycany. Cílem práce je poskytnout základní informace o užívání návykových látek a zjistit současný stav drogově závislých studentů výzkumným šetřením a tím zajistit podklad pro vytvoření Minimálního preventivního programu této školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis monitors the use of alcohol, tabacco and other drugs by Rokycany secondary school students. The aim of this thesis is to provide basic data about the use of drugs and establish the current number of addicted students, based on quantitative research. The outcomes are envisaged to be used as inpunt information for the creation of a Minimum Prevention Programme of the school in question.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jitka Soukupova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova - oponent.pdfPosudek oponenta práce302,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.