Title: Problematika drogových závislostí na Střední škole Rokycany
Other Titles: The drug addiction problem within Secondary School in Rokycany
Authors: Soukupová, Jitka
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3650
Keywords: drogy;alkohol;tabák;závislost;student;návykové látky;prevence;návyky;léčba;účinky;rizika
Keywords in different language: drugs;alcohol;tobacco;addictions;student;addictive aubstances;prevention;therapy;effects;risk
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zmapováním situace v užívání alkoholu, tabáku a ostatních drog u studentů na Střední škole Rokycany. Cílem práce je poskytnout základní informace o užívání návykových látek a zjistit současný stav drogově závislých studentů výzkumným šetřením a tím zajistit podklad pro vytvoření Minimálního preventivního programu této školy.
Abstract in different language: This thesis monitors the use of alcohol, tabacco and other drugs by Rokycany secondary school students. The aim of this thesis is to provide basic data about the use of drugs and establish the current number of addicted students, based on quantitative research. The outcomes are envisaged to be used as inpunt information for the creation of a Minimum Prevention Programme of the school in question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jitka Soukupova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,62 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova - oponent.pdfPosudek oponenta práce302,41 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.